21 ก.ค.59(ผลการตรวจสอบ)

OAG default image view

13 ก.ค.59 (ผลการตรวจสอบ)

OAG default image view

7 ก.ค 59 (ผลการตรวสอบ)

OAG default image view

30 มิ.ย 59(ผลการตรวจสอบ)

OAG default image view

23 มิ.ย 59 (ตรวจสอบดำเนินงาน)

OAG default image view

16 มิ.ย.59 (ผลการตรวจสอบ)

OAG default image view

9 มิ.ย 59 (ผลการตรวจสอบดำเนินงาน)

OAG default image view

26 พ.ค.59(ผลการตรวจสอบ)

OAG default image view

19 พ.ค.59 (ผลการตรวจสอบ)

OAG default image view

12 พ.ค.59(ผลการตรวจสอบ)

OAG default image view

ผลการตรวสอบที่ดิน /ขนส่งทางน้ำ/การจัดซื้อรถยนต์

OAG default image view

ตัวอย่างผลการตรวจสอบ จ.พังงา เชียงใหม่ กาญจนบุรี

OAG default image view

ตัวอย่างคำวินิจฉัย ของ คตง. /ผลการตรวจสอบ สตภ.2

OAG default image view

วินัยทางงบประมาณและการคลัง (ผลการวินิจฉัย)

OAG default image view

ผลการตรวจสอบจัดเก็บรายได้

OAG default image view

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/ก่อสร้างอาคารปรับปรุงระบายน้ำล้น กรณีศึกษา

OAG default image view

Pages