เอกสาร
1 ใบคำขอใช้ระบบเครือข่าย PDF icon ใบคำขอใช้ระบบเครือข่าย
2 คู่มือการใช้งาน E-mail PDF icon คู่มือการใช้งาน E-mail.pdf
3 ขั้นตอนการขอใช้งาน ระบบอีเมล ระบบเครือข่าย และระบบ VPN PDF icon VPN_Register.pdf
4 คู่มือติดตั้ง VPN สำหรับ iOS PDF icon คู่มือการติดตั้งและใช้งาน VPN ในโทรศัพท์มือถือ ระบบ IOS.pdf
5 คู่มือติดตั้ง VPN สำหรับ Android PDF icon คู่มือการติดตั้งและใช้งาน VPN ในโทรศัพท์มือถือ ระบบ Android.pdf
6 คู่มือการติดตั้งและใช้งาน VPN ผ่าน PC และ Notebook PDF icon คู่มือการติดตั้งและใช้งาน VPN ผ่าน PC Offline Install.pdf
7 ไฟล์ติดตั้งระบบ VPN สำหรับ PC และ Notebook (32 bits) File FortiClientVPNSetup_6.2.0_x32.exe
8 ไฟล์ติดตั้งระบบ VPN สำหรับ PC และ Notebook (64 bits) File FortiClientVPNSetup_6.2.0_x64.exe
9 คู่มือการติดตั้งโปรแกรม AnyDesk -Remote Access System PDF icon คู่มือการติดตั้งโปรแกรม AnyDesk -Remote Access System .pdf