ตรวจสอบบริหารจัดการกากของเสีย

OAG default image view

ตรวจสอบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

OAG default image view

เศรษฐกิจพอเพียง

OAG default image view

ตรวจสอบก่อสร้างเสาไฟฟ้า

OAG default image view

ตรวจสอบโครงการจ้างเหมารถรับ ส่ง นร.

OAG default image view

ตรวจสอบฝายกักเก็บน้ำล้น ฯ

OAG default image view

รายงานผลการดำเนินงาน 29 ธ.ค.59

OAG default image view

ผลการตรวจสอบ 22 ธ.ค. 59

OAG default image view

การตรวจสอบเชิงป้องปราม 29 พ.ย.59

OAG default image view

ตรวจสอบเชิงป้องปราม (7 ก.ย.60)

OAG default image view

ตรวจสอบแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค(31 ส.ค.60)

OAG default image view

ตรวจสอบอาคาร ตามกม.ควบคุมอาคาร (24 ส.ค.60)

OAG default image view

การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้(17 ส.ค.60)

OAG default image view

10 ส.ค.60กรณีตรวจสอบเชิงป้องปราม

OAG default image view

3 ส.ค. 60 กรณีตรวจสอบสืบสวนเชิงป้องปราม

OAG default image view

27 ก.ค.60

OAG default image view

Pages