2562-07-15 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมบำเพ็ญกุศลเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปี2562

15/07/2562

2562-07-15 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมบำเพ็ญกุศลเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในสัปดาห์เผยแพร่พระพุทธศาสนา  วันอาสาฬหบูชาแล

สตง.ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ 18

12/07/2562

สตง.ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเเห่งชาติเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ 18

การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 3 /2562

28/06/2562

การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 3 /2562

การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 3/2562

27/06/2562

การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน  ครั้งที่ 3/2562

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาเซียน ครั้งที่ 44 (44th ASEAN Audit Committee (AAC) Meeting)

26/06/2562

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบอาเซียน ครั้งที่ 44 (44th ASEAN Audit Committee (AAC) Meeting)

พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

20/06/2562

พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศลและเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

โครงการสัมมนาทางวิชาการ “ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง”

14/06/2562

โครงการสัมมนาทางวิชาการ “ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง”

สตง.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ปีที่ 21

10/06/2562

สตง.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง  ปีที่ 21

คณะผู้แทนมหาวิทยาลัยตรวจสอบหนานจิง เยี่ยมคารวะ ปตง. ผตง. และคณะผู้บริหาร สตง.

04/06/2562

คณะผู้แทนมหาวิทยาลัยตรวจสอบหนานจิง เยี่ยมคารวะ ปตง. ผตง. และคณะผู้บริหาร สตง.

Pages