สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

10/05/2562

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉ

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

10/05/2562

 พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

05/05/2562

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เดือนพฤษภาคม 2562

02/05/2562

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เดือนพฤษภาคม 2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ"

26/04/2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ"

พิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา

25/04/2562

พิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา

สตง. ลงนามถวายพระพร "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ"

19/04/2562

สตง. ลงนามถวายพระพร "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ"

สตง.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 21 ปี

11/04/2562

สตง.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 21 ปี

สตง. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ ๑๙ ปี

10/04/2562

สตง. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ ๑๙ ปี

Pages