พิธีเปิดศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ ณ โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

2563-11-27

พิธีเปิดศูนย์ปัญญาประดิษฐ์ภาครัฐ ณ โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพมหานคร

พิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง

2563-11-19

พิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตรัง

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณะสงฆ์จากวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง

2563-11-11

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณะสงฆ์จากวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง

การประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ (INTOSAI Governing Board Meeting) ครั้งที่ 74 (แบบออนไลน์)

2563-11-10

การประชุมคณะมนตรีองค์การสถาบันการตรวจสอบสูงสุดระหว่างประเทศ (INTOSAI Governing Board Meeting) ครั้งที่ 74 (แบบออนไลน์)

การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2563

2563-11-06

การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 3/2563

การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 3/2563

2563-11-05

การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 3/2563

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมกิจกรรม “สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี 2563”

2563-10-30

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมกิจกรรม “สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจลอยกระทง ประจำปี 2563”

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2563-10-26

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเช

พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2563-10-25

พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2563 ณ วัดพระแก้ว พระอารามหลวง ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

Pages