การประชุมหารือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

03-07-2563

การประชุมหารือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร (วาระพิเศษ)

01-07-563

การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร (วาระพิเศษ)

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว

25-06-2563

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทำการและอาคารชุดพักอาศัย สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว

สตง. ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

23-06-2563

 สตง. ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติย

พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรม โครงการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง" รุ่นที่ 8

19-06-2563

พิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรม

สตง. ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563

03-06-2563

สตง. ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

สตง. ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563

04/05/2563

 สตง. ลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2563

สตง. สมทบ "กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ)"

30/04/2563

สตง. สมทบ กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณะสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดไผ่ตัน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

2563/03/12

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณะสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดไผ่ตัน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

Pages