ตัวอย่างการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ผิดปกติ มีพิรุธ ไม่ถูกต้อง เหมาะสมของอปท. (2)

OAG default image view

ตัวอย่างการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ผิดปกติ มีพิรุธ ไม่ถูกต้อง เหมาะสม ของอปท. (1)

OAG default image view

28 ก.ค.59 (ผลการตรวจสอบ)

OAG default image view

21 ก.ค.59(ผลการตรวจสอบ)

OAG default image view

13 ก.ค.59 (ผลการตรวจสอบ)

OAG default image view

7 ก.ค 59 (ผลการตรวสอบ)

OAG default image view

30 มิ.ย 59(ผลการตรวจสอบ)

OAG default image view

23 มิ.ย 59 (ตรวจสอบดำเนินงาน)

OAG default image view

16 มิ.ย.59 (ผลการตรวจสอบ)

OAG default image view

9 มิ.ย 59 (ผลการตรวจสอบดำเนินงาน)

OAG default image view

26 พ.ค.59(ผลการตรวจสอบ)

OAG default image view

19 พ.ค.59 (ผลการตรวจสอบ)

OAG default image view

12 พ.ค.59(ผลการตรวจสอบ)

OAG default image view

ผลการตรวสอบที่ดิน /ขนส่งทางน้ำ/การจัดซื้อรถยนต์

OAG default image view

ตัวอย่างผลการตรวจสอบ จ.พังงา เชียงใหม่ กาญจนบุรี

OAG default image view

ตัวอย่างคำวินิจฉัย ของ คตง. /ผลการตรวจสอบ สตภ.2

OAG default image view

Pages