รายละเอียด:

SAO begins THAI operations audit Probe into B6.8 bn in losses intensifes
วันที่: 16 สิงหาคม 2562
แหล่งที่มา: Banngkok Post

เอกสารที่เกี่ยวข้อง