SAI PMF ผ่าน Infographic
SAI PMF คืออะไร  มีความเกี่ยวข้องกับ สตง. อย่างไร มาทำความรู้จักกับ SAI PMF ผ่าน Infographic ที่สร้างสรรค์โดย กลุ่มวิชาการต่างประเทศ สำนักการต่างประเทศ