วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563 สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563 โดยมีนายพรชัย จำรูญพานิชย์กุล รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นผู้แทนผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมด้วยนายนเรฐ จิตรชื่น ผู้ช่วยผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เข้าร่วมงาน โดยการจัดงานในปี 2563 ได้นำเสนอภายใต้แนวคิด จับโกง โคตรง่าย แค่ปลายนิ้ว  “Power of Data” ณ ห้อง Event Hall ชั้น 3 ทรู ดิจิทัล พาร์ค ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน 2563