เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 นายประจักษ์  บุญยัง  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การปฏิบัติงานคดีและการบังคับคดี"  พร้อมมอบเข็มวิทยฐานะ และประกาศนียบัตรชั้นสูงกิตติศักดิ์ให้แก่พนักงานอัยการ ณ ห้องอารีย์ ชั้น 22 โรงแรมเดอะ ควอเตอร์ อารีย์ บายยูเอชจี  กรุงเทพมหานคร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร