วันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2563 พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1 จำนวน 122 คน ระหว่างวันที่ 2 มีนาคม ถึงวันที่ 2 เมษายน 2563 ณ โรงแรม เดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร
 
โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1
โครงการพัฒนาข้าราชการใหม่ ปีงบประมาณ 2563 รุ่นที่ 1