วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2562 พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร นายสุเทพ พรหมวาศ ที่ปรึกษาประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงาน ป.ป.ช. เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ 20
ณ ห้องนนทบุรี 1 ชั้น 3 อาคาร 4  สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
2562-11-18  สตง.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 20 ปี
2562-11-18  สตง.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 20 ปี
2562-11-18  สตง.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 20 ปี
2562-11-18  สตง.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 20 ปี
2562-11-18  สตง.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงาน ป.ป.ช. ครบรอบ 20 ปี