วันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 พลเอก ชนะทัพ อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน และนางสิรินทร์ พันธ์เกษม รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมแสดงความยินดีกับศาลปกครอง เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ18 ปี โดยมีนายปิยะ ปะตังทา ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นผู้รับมอบแจกันดอกไม้
สตง.ร่วมแสดงความยินดีกับศาลปกครองในโอกาสครบรอบ18 ปี
สตง.ร่วมแสดงความยินดีกับศาลปกครองในโอกาสครบรอบ18 ปี
สตง.ร่วมแสดงความยินดีกับศาลปกครองในโอกาสครบรอบ18 ปี