เมื่อวันพุธที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 19.00 น. นางยุพิน ชลานนท์นิวัฒน์ กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้บริหารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ต "Sound of Love เสียงแห่งความจงรักภักดี" เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ท้องสนามหลวง 
สตง.ร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ต
สตง.ร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ต
สตง.ร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ต
สตง.ร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ต
สตง.ร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ต
สตง.ร่วมชมการแสดงคอนเสิร์ต