นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ อบรมระหว่างวันที่ 5-26 กรกฎาคม 2561 โดยมีรองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมพิธีเปิดโครงการ ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ กรุงเทพมหานคร เมื่อวันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561
ผตง.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
ผตง.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
ผตง.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
ผตง.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
ผตง.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม
ผตง.เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรม