เมื่อวันพุธที่ 9 มกราคม 2562  พลเอก ชนะทัพ  อินทามระ ประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน  กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  ผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้าง สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งคณะสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดสัมพันธวงศารามวรวิหาร พระอารามหลวง เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่

ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2562
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2562
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2562
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2562
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2562
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2562
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2562
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2562
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2562
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2562
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2562
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2562
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2562
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2562
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2562
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2562
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2562
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2562
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2562
ทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ 2562