เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2561 นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นประธานในการประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2561  เวลา 08.30-17.00 น. ณ ห้องคำนึง ชาญเลขา สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2561
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2561
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2561
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2561
การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2561