รายละเอียด:

ไล่ออก'6จนท.'สถานพินิจฯ ออกใบเสร็จปลอม ทำเสียหาย 1.8 แสน บาท
วันที่: 18 ตุลาคม 2562
แหล่งที่มา: กรุงเทพธุรกิจ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง