Details

นายประจักษ์ บุญยัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ชวนผู้ที่ไปร่วมแสดงตวามยินดีงดดอกไม้ และของขวัญ แต่ชวนร่วมบริจาคเงินให้มูลนิธิฯ ร่วมจิตน้อมเกล้า เพื่อเยาวชน ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อให้โอกาสทางการศึกษาแกเยาวชนผู้ด้วยโอกาสทั่วประเทศ ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6  ตั้งแต่ 08.00-12.00 น. (คอลัมน์ คุณแหนกอสซิป)
Date 11 กันยายน 2562
แหล่งที่มา แนวหน้า