รายละเอียด:

เปิดตัวหจก.ขายรถบรรทุกน้าท้องถิ่นสุรินทร์ ได้งานรัฐ 123 ส. 253ล. ศาลฯสั่งพิทักษ์ทรัพย์
วันที่: 31 มกราคม 2562
แหล่งที่มา: สำนักข่าวอิศรา