รายละเอียด:

“...กล้องวงจรปิดตามโครงการฯ จำนวนมากไม่สามารถใช้งานได้ จากการตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 1 – 26 กุมภาพันธ์ 2559 พื้นที่ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ตามโครงการ ที่สถานีตำรวจภูธร 13 แห่ง พบว่า กล้องโทรทัศน์วงจรปิดตามโครงการไม่สามารถใช้งานได้ หรือไม่สามารถแสดงภาพได้ที่ห้องควบคุม จำนวน 309 กล้อง จากกล้องทั้งหมดจำนวน 723 กล้อง หรือคิดเป็นร้อยละ 42.73 ของจำนวนกล้องทั้งหมด โดยเฉพาะ สภ.เมืองชลบุรี สภ.บางละมุง และสภ.บ่อวิน ไม่สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ...”

วันที่: 25 สิงหาคม 2562
แหล่งที่มา: EASY BRANCHES

เอกสารที่เกี่ยวข้อง