Details

เปิดกรุผลสอบสตง.(20) ตรวจโครงการเกษตรอินทรีย์กาญจนฯ ไม่บรรลุประสงค์-จัดซื้อ ผิดระเบียบ
Date 16 พฤษภาคม 2562
แหล่งที่มา สำนักข่าวอิศรา