Details

สตง.ตรวจงบการเงินเทศบาลต.พระพุทธบาทเชียงคาน อ.เชียงกลาง จังหวัดน่าน พบเงินขาดบัญชี 2.74 ล้าน ชี้สาเหตุเบิกจ่ายโดยมิชอบนำเงินสะสมทุนสำรองมาใช้โดยไม่ได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น-ผู้ว่าฯ  จี้หาตัวผู้ชดใช้ค่าเสียหายด้านหน่วยงานตั้งกก.สอบข้อเท็จจริงแล้ว - รวมยอด 9 อปท. เดิม ทะลุ 241.48 ล้าน          

Date 10 ธันวาคม 2562
แหล่งที่มา สำนักข่าวอิศรา