Details

ส.ว.สนธิกำลัง 3 องค์กรอิสระ สอบเงินกู้ 1 ล้านล้าน สั่งจับตาจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงเปิดช่องทุจริต ด้าน "ป.ป.ช.-ผู้ตรวจการ-สตง."ประสานเสียงพร้อมเป็นกลางในการตรวจสอบ

Date 5 มิถุนายน 2563
แหล่งที่มา หนังสือพิมพ์สยามรัฐ