รายละเอียด:

สตง. ระบุชัด เกณฑ์รับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพารา ชี้ปัจจุบันมีคู่มือปฏิบัติงานฯ ที่ชัดเจนอยู่แล้ว สำหรับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติ
วันที่: 6 กรกฎาคม 2562
แหล่งที่มา: AEC10NEWS