รายละเอียด:

สตง.เคลียร์ปมผลขาดทุนจำนำข้าว
วันที่: 28 สิงหาคม 2561
แหล่งที่มา: มติชนรายวัน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

สตง.เคลียร์ปมผลขาดทุนจำนำข้าว