Details

เผยความคืบหน้าล่าสุดโครงการก่อสร้างเตาเผาขยะมูลฝอย กทม.หมื่นล้าน! สตง.อุบเงียบตั้งทีมลุยสอบข้อเท็จจริง พร้อมเรียกตัวเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าให้ถ้อยคำแล้ว
Date 8 สิงหาคม 2562
แหล่งที่มา สำนักข่าวอิศรา