Details

สตง. สอบ 'อบต. พรุเตียว' จังหวัดกระบี่ใช้จ่ายเงินสะสมซื้อรถน้ำดับเพลิง 1 คัน  4.48 ล้าน ช่วงปี 58 ไม่เป็นไปตามระเบียบ สั่งเรียกเงินคืนคลัง - 'อิศรา' ขยายผล พบ เอกชนคู่สัญญา ตั้งอยู่อุบลฯ 

Date 23 พฤศจิกายน 2562
แหล่งที่มา สำนักข่าวอิศรา