รายละเอียด:

สตง.สั่งซ่อมไบค์เลน จ.มุกดาหาร ไม่คืบ 3 ปี ยังชำรุด
วันที่: 7 กรกฎาคม 2562
แหล่งที่มา: สำนักข่าว Thai PBS