รายละเอียด:

'วิลาศ'ร้อง สตง.สอบขยายเวลาสร้างสภาใหม่ส่อผิด กม. (ข่าวสั้น)
วันที่: 17 ธันวาคม 2562
แหล่งที่มา: สยามรัฐ