รายละเอียด:

ผู้ว่าการ สตง. คืนความมั่นใจหน่วยงานท้องถิ่น ใช้งบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลเสริมสร้างประโยชน์ ชูบทบาทเพื่อนร่วมทาง ให้คำปรึกษา-ชี้แนะแนวทาง หมดกังวลความผิด

วันที่: 25 สิงหาคม 2562
แหล่งที่มา: สำนักข่าวอิศรา