Details

ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง) เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างสมทบ ตำแหน่ง พนักงานสมทบตรวจเงินแผ่นดิน ชั้น 3 (ด้านบัญชี) ของ สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดน่าน แพร่ พะเยา และ อุตรดิตถ์
Date 12 กุมภาพันธ์ 2559
แหล่งที่มา สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 9 (จังหวัดลำปาง)