วันที่: 27 กรกฎาคม 2559
แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 (จังหวัดอุดรธานี)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง