วันที่: 15 สิงหาคม 2559
แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 13 (จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

เอกสารที่เกี่ยวข้อง