วันที่: 29 มีนาคม 2559
แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)