วันที่: 15 กุมภาพันธ์ 2559
แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)