วันที่: 27 กรกฎาคม 2559
แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 1 (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)