ประเภท: 
เรื่องอื่นๆ
ต้องการทราบ web ที่เป็นศูนย์รวมการประกวดราคา , จัดซื้อจัดจ้าง ของภาคราชการ ครับ เพราะมีความต้องจะเข้าประกวดราคาแต่ไม่ทราบข้อมูลครับ
คำตอบ: 
ท่านสามารถเข้าไปค้นหาข้อมูลได้ใน www.gprocurement.go.th