Details

ไม่ใช่แค่ อบจ.ขอนแก่น! สตง.พบเทศบาลเมืองมุกดาหาร แจกเงินขวัญถุงผู้สูงอายุงานประเพณีวันสงกรานต์ผิดระเบียบ สั่งเรียกเงินคืนย้อนหลัง 10 ปี 17.63 ล้าน พร้อมตั้งคกก.ตรวจสอบ ชี้พฤติการณ์ส่อไปในทางหาเสียงเพื่อประโยชน์ทางการเมืองท้องถิ่น
Date 10 พฤศจิกายน 2562
แหล่งที่มา สำนักข่าวอิศรา