Details

จี้กทม.ประเมินภาษีตกหล่น มีทั้งสวนอาหาร.ปั๊มน้ำมัน.โรงพยาบาล สตง.สั่งเรียกข้อมูลประเมินใหม่ทั้งหมด
Date 24 ตุลาคม 2561
แหล่งที่มา เดลินิวส์
จี้กทม.ประเมินภาษีตกหล่น