รายละเอียด:

ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แสดงสัญลักษณ์ร่วมต้านทุจริต ในระหว่างเข้าร่วมกิจกรรม "คนไทย..ตื่นรู้โกง วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2561" ซึ่งองค์การต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) จัดขึ้นที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
วันที่: 7 กันยายน 2561
แหล่งที่มา: ไทยโพสต์
ข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) แสดงสัญลักษณ์ร่วมต้านทุจริต