ประเภท: 
การปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ
การเบิกค่าเช่าซื้อบ้านทั้งภรรยาและสามีรับราชการจังหวัดเดียวกันหน่วยงานของสามีมีบ้านพักภรรยาจึงไม่สามารถเบิกค่าเช่าซื้อบ้านได้ ฝ่ายสามีจึงทำเรื่องย้ายไปจังหวัดที่ใกล้เคียงเพื่อให้ภรรยามีสิทธิ์ทำเรื่องเช่าซื้อได้พอทำเรื่องเช่าซื้อได้ ฝ่ายสามีก็ย้ายกลับ อยากทราบว่าสิทธิ์การเช่าซื้อยังเช่าซื้อได้อีกหรือไม่ ช่วยตอบด้วยครับ ขอบคุณมาก
คำตอบ: 
กรณีสามีกับภรรยาถ้ารับราชการในท้องที่เดียวกันและต่างมีสิทธิได้รับค่าเช่าบ้านข้าราชการ ให้เบิกจ่ายได้เฉพาะคนใดคนหนึ่ง เมื่อปรากฏว่าทางราชการได้จัดที่พักอาศัยให้สามีแล้ว ภรรยาและสามีไม่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้าน ตามมาตรา 7 (1) (2) ประกอบมาตรา 9 แห่งพระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านฯ แม้ภรรยาได้รับอนุมัติให้เบิกค่าเช่าซื้ออยู่แล้ว