รายละเอียด:

ประกาศสำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6 เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้เป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์
วันที่: 12 มกราคม 2559
แหล่งที่มา: สำนักตรวจสอบพิเศษภาค 6