Details

ประกาศสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๑ (จังหวัดนครสวรรค์) เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
Date 16 กันยายน 2563
แหล่งที่มา สตภ.11 (จังหวัดนครสวรรค์)