Details

นับตั้งแต่ปี 2559-2561การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้ทำสัญญาว่าจ้างเอกชนรายเดียวเข้ามารับโครงการจ้างจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มและพนักงานบริการบนขบวนรถด่วนพิเศษดีเซลรางปรับอากาศ จำนวน 7 สัญญา รวมวงเงินกว่า 76 ล้านบาท คือ บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นเอกชนผู้ผลิตและจำหน่ายอาหารกระป๋อง ภายใต้เครื่องหมายการค้า ปุ้มปุ้ย และ ปลายิ้ม โดยใช้วิธีเจาะจงเลือกเอกชนรายนี้ เข้ามาเป็นคู่สัญญารับงาน ทำให้มีการตั้งข้อสังเกตว่าการดำเนินงานดังกล่าว เป็นลักษณะการแบ่งซอยสัญญางานหรือไม่
 
Date 28 ตุลาคม 2562
แหล่งที่มา สำนักข่าวอิศรา