Details

สตง. แพร่ผลสอบปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเที่ยวกลางเมืองบึงขุนทะเล สุราษฎร์ฯ 108 ล้าน พบปัญหางานก่อสร้างล่าช้าไม่ช่วยกระตุ้นศก. เริ่มประกวดราคาปลายปี 58 ผ่านไป 5 เดือน ถึงได้ตัวผู้รับเหมา ล่าสุดเข้าตรวจงานยังอยู่ขั้นตอนก่อสร้าง บางรายการสร้างเสร็จใช้งานไม่ได้ ทำประชาชนเสียโอกาสเข้าใช้ประโยชน์-กระทบวินัยงบ
           

Date 14 กันยายน 2562
แหล่งที่มา สำนักข่าวอิศรา