รายละเอียด:

ปัดเหมาเข่งซื้อหนี้สมาชิก‘กฟก.’  'กฤษฎา'ยันผิดระเบียบคลัง-ย้ำบอร์ดเฉพาะกิจหมดวาระแล้ว
วันที่: 12 พฤศจิกายน 2561
แหล่งที่มา: แนวหน้า