งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

29/07/2562

งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

สตง.ร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะและร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

28/07/2562

สตง.ร่วมเดินริ้วขบวนอัญเชิญเครื่องราชสักการะและร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ

สตง.ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปีพุทธศักราช 2562

28/07/2562

สตง.ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ประจำปีพุทธศักราช 2562

คณะผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมคารวะ ปตง. ผตง. และคณะผู้บริหาร สตง.ประเทศไทย

26/07/2562

คณะผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมคารวะ ปตง. ผตง. และคณะผู้บริหาร สตง.ประเทศไทย

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างการก่อสร้างถนน” (Training on Procurement Audit Focus on Building of Road Construction Audit)ตามแผนกิจกรรมความร่วมมือทวิภาคี ระหว่างองค์การตรวจสอบแห่งรัฐ สปป.ลาว และ สตง.

26/07/2562

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างการก่อสร้างถนน” (Training on Procurement Audit Focus on Building

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562

26/07/2562

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2562

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณะสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562

26/07/2562

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง คณะสงฆ์จำนวน 9 รูป จากวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร พระอารามหลวง

2562-07-21-24 ASOSAI 54th Governing Board Meeting

24/07/2562

2562-07-21-24 ASOSAI 54th Governing Board Meeting

พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

24/07/2562

พิธีทางศาสนามหามงคล 5 ศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

Pages