พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

26/03/2562

2562-03-25 พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เดือนมีนาคม 2562

12/03/2562

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เดือนมีนาคม 2562

การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ คตง.

08/03/2562

การประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการดำเนินงานร่วมกันระหว่าง ผู้ตรวจการแผ่นดิน และ คตง.

สตง.ร่วมแสดงความยินดีกับศาลปกครองในโอกาสครบรอบ18 ปี

06/03/2562

สตง.ร่วมแสดงความยินดีกับศาลปกครองในโอกาสครบรอบ18 ปี

การประชุมหารือเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กับ สตง.

27/02/2562

การประชุมหารือเพื่อพิจารณากำหนดแนวทางความร่วมมือระหว่างสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน กับ สตง.

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางไกล

21/02/2562

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ทางไกล

พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

20/01/2562

 พิธีมหามงคลบำเพ็ญพระราชกุศล และเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล

พิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์

15/02/2562

พิธีเปิดอาคารที่ทำการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์

สตง.ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงบประมาณครบรอบ 60 ปี

14/02/2562

สตง.ร่วมแสดงความยินดีกับสำนักงบประมาณครบรอบวันสถาปนาครบ 60 ปี

Pages