สตง. ลงนามถวายพระพร "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ"

19/04/2562

สตง. ลงนามถวายพระพร "สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ"

สตง.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 21 ปี

11/04/2562

สตง.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสศาลรัฐธรรมนูญครบรอบ 21 ปี

สตง. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ ๑๙ ปี

10/04/2562

สตง. ร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ ๑๙ ปี

การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2562

05/04/2562

การประชุมคณะข้าราชการระดับผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2562

สรงน้ำพระรดน้ำขอพร ประจำปี 2562

05/04/2562

สรงน้ำพระรดน้ำขอพร ประจำปี 2562

การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (ภาค 1-15) ครั้งที่ 2/2562

04/04/2562

การประชุมผู้ตรวจเงินแผ่นดิน (ภาค 1-15) ครั้งที่ 2/2562

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เดือนเมษายน 2562

02/04/2562

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เดือนเมษายน 2562

พิธีการประชุม Regional Audit Review Meeting

02/04/2562

การประชุม Regional Audit Review Meeting

โครงการสัมมนาทางวิชาการ “ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง”

29/03/2562

โครงการสัมมนาทางวิชาการ “ภารกิจถูกต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง”

Pages