ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

23/05/2562

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (ช่อง 11)

23/05/2562

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ (ช่อง 11)

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี

21/05/2562

ร่วมบันทึกเทปถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี

10/05/2562

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ร่วมทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแจกันดอกไม้ต่อเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระฉ

พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

10/05/2562

 พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562

05/05/2562

เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก  พุทธศักราช 2562

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เดือนพฤษภาคม 2562

02/05/2562

พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เดือนพฤษภาคม 2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ"

26/04/2562

พิธีมอบประกาศนียบัตรโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินชำนาญการพิเศษ"

พิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา

25/04/2562

พิธีศาสนามหามงคล 5 ศาสนา

Pages