โครงการฝึกอบรม CPA

29/02/2559

โครงการฝึกอบรม CPA

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง" รุ่นที่ 5

24/02/2559

พิธีเปิดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "นักบริหารการตรวจเงินแผ่นดินระดับสูง" รุ่นที่ 5

ผตง. และผู้บริหาร สตง. ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ

13/02/2559

ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

ผู้บริหาร สตง. ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการนานาชาติ

12/02/2559

ต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม

การจัดงานแถลงข่าวการจัดประชุมและสัมมนาวิชาการนานาชาติ

09/02/2559

การจัดงานแถลงข่าวการจัดประชุมและสัมมนาวิชาการนานาชาติ

บันทึกเทปรายการ เดินหน้าประเทศไทย

02/02/2559

บันทึกเทป

โครงการสัมมนาทางวิชาการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 1

29/01/2559

โครงการสัมมนาทางวิชาการของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ครั้งที่ 1

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เนื่องในเทศกาลขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๙

28/01/2559

-

ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๕๙ สหกรณ์ออมทรัพย์การตรวจเงินแผ่นดิน จำกัด

28/01/2559

-

Pages